Tillbaka

Språklig utveckling

Genom att bjuda in till varierad lek med rörelse (Move), känsla och sociala interaktioner (Social) stödjer ett högt lekvärde (Play Value) den språkliga utvecklingen

Språkutvecklingen kan stödjas av ramverk med högt lekvärde (Play Value)

På UNIQA skapar vi ett ramverk som utvecklar människor, med fokus på barn. Människor behöver språkkunskaper för t.ex. att förhålla sig flexibelt till omvärlden, utforska, lära sig och sätta i perspektiv. När vi designar med högt lekvärde (Lekvärde) fokuserar vi därför på att lek (Lek) och ramar är väsentliga för barnets språkutveckling.

Leken som ett centralt inslag i språkutvecklingen

Den språkliga utvecklingen är en transaktionsprocess som äger rum mellan barnet och den sociala (Sociala), kulturella och fysiska ramen. Genom rörelse (Move), känsla, social interaktion (Social) och lek (Lek) utvecklar barnet språket från prat till komplexa meningar.
Leken är barns primära aktivitet och i fokus för en sund utveckling. Barn pratar mer i lek än i vardagliga aktiviteter och leken har därför stor potential för språkutveckling. Om språket stimuleras mest av lek inomhus eller utomhus (Lek) kan bero på barnens ålder och utvecklingsnivå. Det är därför relevant att barnen ingår i en ram som innefattar olika behov och krav på varierande lek (Lek).

Lekvärdets betydelse för språkutvecklingen

Pjäsen (Play) utspelar sig på barnens villkor, men ramas in av vuxna. Det är viktigt att utveckla ramverk med högt lekvärde (Play Value), där många former av lek ingår. Det lämpar sig för inkluderandet av olika former av lek, social interaktion (Social) och rörelse (Move) som stöder språklig utveckling. Ramen ska ge utrymme för barnets närmaste utvecklingszon, och den fria, ändamålslösa leken, där rörelse (Move), sensation, språk och kommunikativa funktioner involveras, och bidra till en hög språklig komplexitet.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe