Tillbaka

Sensorimotorisk utveckling

Miljöer med högt lekvärde (Play Value), inkluderar olika sensoriska behov, utvecklar sensoriska motoriska färdigheter och ökar livskvaliteten, genom varierande sensorisk stimulering

Sensorimotorisk utveckling i ramar med högt lekvärde (Play Value)

Sensorisk motorik är relevant för inlärning, social interaktion, lek, rörelse och allmänt välbefinnande och utveckling. Idag finns en växande medvetenhet om betydelsen av sensorisk stimulans för vår utveckling och välmående, vilket ramverk med högt lekvärde (Play Value) ska spegla.

Sensorisk motorik – kroppens omfattande interaktion

Sensorisk motorik omfattar motoriska och sensoriska aspekter av kroppsfunktion. Den beskriver samspelet mellan sinnen, kropp och hjärna, och ligger till grund för rörelser (Move), beteende, känslor och reaktioner. En viktig del av interaktionen är de primära sinnena, det vestibulära sinnet (labyrintsinnet), det proprioceptiva sinnet (muskel-ledsinne) och det taktila sinnet (känslesinne), eftersom dessa stärker vår kroppskänsla. När kroppen stimuleras skickas ett meddelande till hjärnan som genom sensorisk integration integrerar stimuleringen och skickar en motorisk respons ut i kroppen. Svaret kan vara antingen lämpligt eller olämpligt, beroende på vår neurologiska tröskel och sensoriska integration. Sensorisk integration är en neurologisk process som handlar om hjärnans förmåga att ta emot och bearbeta sinnesintryck. Processen är viktig för vår uppfattning om oss själva i världen, och kan tränas genom sensorisk stimulering. En väl utvecklad sensorisk bearbetning är en förutsättning för ett nervsystem i balans, kroppsuppfattning, social delaktighet (Social) och utvecklande lek (Lek) och lärande (Lär).

Sensorisk stimulering i ramar med högt lekvärde (Play Value) stärker sensorisk motorik

Det är avgörande för barn att ha så många olika sensoriska influenser som möjligt så att de tränar hjärnans förmåga att bearbeta stimuleringen och reagera på lämpligt sätt på den. Det betyder inte att det måste ske ett bombardemang av sensoriska influenser, utan snarare en mångsidighet så att barnet kan söka de stimuli det behöver. Vi tror att ramar med högt lekvärde (Lekvärde), erbjuder barn olika grader och former av sensorisk stimulans och kan stödja sensorisk integrationsträning och den sensorimotoriska utvecklingen.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.