Tillbaka

Utbildningsmiljöer för boende och utomhus

Den nya skolreformen och pandemins utmaningar har krävt anpassningar i vårt samhälle. Nya vägar för lärande och undervisning har behövt övervägas och det har därför behövt skapas ett annat ramverk för både boende- och undervisningsmiljöer.

UNIQA är experter på att designa och etablera utomhusmiljöer och undervisningsmiljöer. Kontakta oss så att vi tillsammans kan skapa unika lokaler som skapar bättre möjligheter till lärande.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna