Tillbaka

Volträcken- Klassiska Lekplatser

Volträcke är idealiska verktyg för lek och träning. Snurra och vänd dig om, häng med huvudet nedåt, få ett sus i magen eller bara häng och lata dig med någon av dina vänner. Volträcke stimulerar många sinnen och är särskilt bra muskel- och balansträning som stärker koncentration, inlärning, kroppsliga färdigheter och skapar sociala kontakter och lekar.

För volträcke med Svanenmärkning innebär det att under hela produktens resa, från den producerade råvaran, tills strukturerna demonteras och återvinns någon gång i framtiden, ställs stora krav på att minska det totala miljö- och klimatavtrycket. Volträcken är tillverkade av nästan underhållsfria material med lång livslängd och som är minst skadliga för miljön.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna