Tillbaka

Mångfald och Integration

På UNIQA fokuserar vi på mångfald och inkludering, vilket återspeglas i kulturen hos våra anställda och vår organisation. Vi tror att mångfalden av våra anställda bidrar till att säkerställa vår framgång. Därför anställer vi personer utifrån deras kompetens och inte utifrån kön, religion, etnicitet eller liknande.

Andelen män och kvinnor totalt i företaget är ca:

   40% Kvinnor                     60% Män

  

Att vara en mångfaldig och inkluderande arbetsplats är en viktig prioritet för UNIQA. Det är oerhört viktigt för oss att vi speglar det samhälle vi är en del av. Därför behöver vi en mångsidig grupp av medarbetare och chefer som besitter olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder, för att på bästa sätt matcha våra kunders behov.


En mångsidig och inkluderande företagskultur är nyckeln för att vi på UNIQA ska kunna motivera och behålla våra medarbetare, men också attrahera nya talanger. Vi bryr oss om våra medarbetares "work life balance" och att de kan, och det ges utrymme att justera sin arbetsplan om deras livssituation förändras. Covid-19 har bland annat lärt oss vikten och flexibiliteten av läxor.


Vår verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt, både internt i vårt eget hus och i resten av vår värdekedja. Vi bryr oss mycket om våra anställdas psykiska och fysiska hälsa och strävar ständigt efter att förbättra våra arbetsvillkor. På UNIQA är en hälsosam och säker arbetsmiljö där våra medarbetare trivs avgörande. Vi bryr oss om våra anställda.