Tillbaka

Multibanor

Unika bollbanor för sport och aktiviteter

Skapa en ram som utvecklar människor med rörelse, idrott, lek och lek antingen på den allmänna lekplatsen i stan, i skolan, på fritidsanstalten, på dagis eller i bostadsrättsföreningens lekplats. Det är viktigt för dina barn och unga att komma ut i friska luften. En multibana ger mycket motion och nöje i vardagen. Flerbanor kan utgöra ramarna för samling, både barn och vuxna, under raster, på fritiden eller på helger. Sport och träning är viktigt eftersom det ökar hälsan och självkänslan för alla som tar vara på möjligheten.

UNIQA Multibanor

Utvecklad i samarbete med DBU

Multibanor i Trä

 

Multibanor i Stål

 

Multibanor Tilbehör

 

Historien om multibanon

Om man tittar på flera banor i historiskt perspektiv så började de som enkla fotbollsplaner med ett fotbollsmål i vardera änden och om det blev riktigt vilt, en basketkorg monterad ovanpå eller bakom målet. "Multi"-elementet var alltså inte en naturlig del av hänsynen när man började fundera på fotbollsplaner i bostadsrättsföreningar, klubbar, skolor m.m.

Detta har dock förändrats över tid, inte minst på grund av de möjligheter som förbättrade flerfiliga ytor ger. Snarare än kalla och sterila stålburar med den för det mesta bullriga och ibland smärtsamma asfalten kan man nu få flerbanor med samma ytor som används för fallytor på lekplatser. Här pratar vi inte om sand även om sand kan vara utmärkt för både fotboll och volleyboll utan istället gummibeläggningar och konstgräs som jämfört med tidigare beläggningar inbjuder till andra former av socialisering som utomhusfitness, crossfit, parkour, dans, skateramper , löparbanor etc. Utöver de aktiva funktionerna kan flerbanor, och inte minst deras gäng och den omgivande miljön, användas som mötesplats för människor i alla åldrar

Möjligheterna för alla dessa unika och flexibla aktiviteter är nästan oändliga och med vårt unika program i flerbanor har vi skapat allt från minibollbanor och pannbanor över multiarenor till taklösningar. Vi har till och med integrerat lärmiljöer och skapat utomhusklassrum med vårt flerfiliga system.

Socialt välbefinnande och hälsa skapas enkelt med multibanor

Viktiga faktorer som socialt välbefinnande och hälsa är av största vikt, både i företag, kommuner, institutioner och andra. Hälsoproblem, som fetma, har ökat under de senaste decennierna, ett problem som har observerats sedan barndomen. Den digitala värld vi lever i har gjort betydligt mycket för våra vanor när det kommer till rörelse och aktivitet. Surfplattan är den enkla underhållningen, både för barn och vuxna. Socialt välbefinnande är kopplat till hälsofördelar. I en undersökning anser 75 % av våra kunder att multifilen har skapat en social samlingspunkt för alla och 41,67 % säger att multifilen har hjälpt till att aktivera personer som normalt sett inte rör sig. Utomhussamlingsplatser och öppna gemensamma ytor inbjuder till gemenskap. Multibanans sociala betydelse är stor för både klubbar och för närområdet. En av våra flerspårsreferenser sa att de letade efter följande "Ett socialt boende för stadens ungdom". I vår studie fann vi att även om varje kund hade sina egna anledningar till att välja en multifil, så finns det tre saker som kunderna är överens om:

  • Multibanon har gett nytt liv och en frisk fläkt till området.
  • Multibanon är en samlingspunkt för alla och inbjuder till nya vänskapsband.
  • Multibanon främjar rörelse och aktivitet.

"Motion kan tränas året runt och håller unga människor borta från sina datorer och ger dem en fräsch och hälsosam fritid."

Kunderna tillfrågades hur viktig multifilen var, här svarar 50% att den har "Stor betydelse" och 40% svarar "Mycket viktig och stor betydelse". Det finns helt klart en avkastning som påverkar de sociala värdena i närområdena. Mer liv och gemenskap upplevs över befolkningsgrupperna i närområdet.

Aktivitet för alla åldrar

Aktivitetsmöjligheterna är många med flerfält och ramverket kan få alla med i spelet, oavsett ålder och nivå. Samhället utvecklas mot en mer stillasittande vardag. Som tidigare nämnt är fetma och psykisk hälsa ett samhällsproblem som måste förebyggas. Många kommuner, skolor och föreningar är medvetna om att inaktivitet definitivt inte är vägen framåt.

Rörelse och träning är en viktig faktor och med en konditionstrend på högsta växeln. Konditionsträningen har också börjat röra på sig utanför. Unga och vuxna söker utomhusträning och multibanan är ett självklart alternativ med de många möjligheterna till olika kombinationer. Bollspel på banan kan kombineras med träningsutrustning, utrustning för crossfit och parkour, skateramper och andra aktiva alternativ.

Banorna kan användas året runt och underhållet är nästan obefintligt. Majoriteten av våra kunder har lokaliserat flerfilen så att alla i närområdet kan använda den.

Multibanor skapar mer värde för föreningar och klubbar

Multibanor ger inte bara tillbaka till de som använder banan. Det är dokumenterat att klubbar och föreningar har möjlighet att komma i kontakt med icke-organiserade bollspelare och idrottare i allmänhet. De mål som sätts internt i organisationen behöver verktyg för att uppnå. Multibanan har varit ett riktigt bra redskap för många och deras förväntningar på banan är oerhört positiva.

  • 1/5 säger att multibanan ökat intresset för föreningslivet ännu mer.
  • Internt upplever man att medlemmarna tillbringar mer tid i klubben eller föreningen – både före och efter träning. Kurserna inbjuder till vistelse i klubben/föreningen på vardagar och helger och används flitigt både dagtid och sena kvällstid.

Investeringsmöjligheter

Hur kan du förverkliga ett flerspår i ditt eget närområde? Hos oss kan du antingen göra en avbetalningsplan, ett hyresavtal eller direktbetalning. Av de tillfrågade hade 35 % fått stöd antingen lokalt eller genom fonder. En fond som vi rekommenderar att du söker är Nordeastiftelsen. Det hjälper klubbar, föreningar m.m. med stöd till projekt som främjar det goda livet inom hälsa, motion, natur och kultur.

Läs mer om hur du kan förverkliga ett flerspår, som hjälper både medlemmar och ditt närområde här: www.nordeafonden.dk

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna