Tillbaka

Problemlösning

Färdigheter och kompetenser i problemlösning kan läras genom lek (Lek) och sociala interaktioner (Social) i ett ramverk med högt lekvärde (Lekvärde)

Problemlösningsförmågan lärs in (Learn) i ett ramverk med högt lekvärde (Play Value)

Nyfikenhet och lek (Lek) uppstår naturligt hos barnet, och är i fokus för barnets kompetensutveckling – inklusive färdigheter i problemlösning. I ett ramverk med högt lekvärde (Lekvärde) bjuds du in till ett lekflöde med många former av både fri och vuxenstyrd lek, där barnet ensamt eller i sociala gemenskaper (Socialt) stöttas i kompetensutveckling i problemlösning.

Vikten av problemlösningsförmåga

Kognitiva färdigheter och kompetenser i problemlösning är avgörande. De stärker barnets livskvalitet och utveckling, och stödjer det i att hantera situationer under hela livet. Ett barn med god problemlösningsförmåga kommer t.ex. kunna vägledas av handlings- och konsekvensöverväganden. Likaså blir de inte lätt överraskade av skoluppgifter eftersom de genom tidigare problemlösning har bildat en kognitiv referensram och självförtroende som kan stödja dem i uppgift och problemlösning.

Utveckling av problemlösning i ramverk med högt spelvärde (Play Value)

Ramverk med högt lekvärde (Lekvärde) är ett frirum där barn genom lek (Lek) självständigt eller gemensamt stimuleras till fantasi och kreativitet, att undra, observera, undersöka och utforska samt att lära sig om handling och konsekvenser. Detta är aspekter som alla stödjer den kognitiva utvecklingen av problemlösningsförmåga. På så sätt fungerar en ram med högt lekvärde (Lekvärde) som ett frirum där barn genom flera olika former av lek, självständigt och i samverkan med både barn och vuxna, kan prova och lösa problem.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.