Tillbaka

Bättre användarengagemang

Uppfylla brukarnas önskemål inom den ekonomiska ramen

Det består av bättre användarinvolvering

Bättre Användarinvolvering handlar om att införliva brukarnas kunskaper och önskemål om etablering av lekplats, idrottsområde, utformning av skola etc. (PROJEKTET).

Användarnas kunskaper och krav på användning och deras önskemål om färdiga lösningar avslöjas på en eller flera verkstäder. Samtidigt anpassas användarnas önskemål till de ekonomiska ramarna, så att alla har en gemensam bild av vilka lösningar som är möjliga.

Genom intervjuer, användarworkshops, fokusgrupper och brukarkommittéer hittas de bästa lösningarna och ägarskap skapas bland användarna för det färdiga projektet.

När användare har en speciell roll

Användarinvolvering används i utformningen av projektet, där användarnas kunskaper är avgörande för val av lösningar.

Användarinvolvering - Därför

Syftet med användarinvolvering är å ena sidan att säkerställa överensstämmelse mellan användarnas önskemål och projektets resultat. Användarnas vardagliga kunskap om användningen av det färdiga projektet ska finnas med för att skapa en god användarupplevelse av både det färdiga projektet och etableringsprocessen. Å andra sidan är syftet med användarinvolvering att anpassa förväntningarna till användarna. Användarna är delaktiga i att hitta de bästa lösningarna inom den ekonomiska ramen. Användarnas engagemang leder till att användarna får ägande av och backar upp de slutliga lösningarna.

Hur användarengagemang skapar värde

Genom brukarmedverkan uppnås en större tillfredsställelse med det färdiga projektet, eftersom man hittat bästa möjliga matchning mellan brukarnas önskemål och de ekonomiska ramarna. Dessutom ger användarmedverkan en realistisk balans av förväntningar mellan de som ska bygga den och de som ska använda den.

Genom användarmedverkan uppnås

Gemensam förväntningsavstämning: Användarnas önskemål stäms av med den ekonomiska ramen

  • Bra stöd: Större tillfredsställelse med resultaten eftersom användarna har äganderätt till lösningarna
  • Hög produktivitet: De bästa och mest användbara lösningarna inom den ekonomiska ramen
  • Effektiv drift och användning: För att de som ska använda projektet har varit med och valt lösningar

Konkreta resultat av användarmedverkan

Användarinblandning ger generellt sett bästa möjliga matchning mellan brukarnas önskemål och de ekonomiska ramarna. Processen resulterar i

  • En redovisning av brukarnas önskemål och behov i förhållande till processen
  • En översikt över ändringar och förslag till lösningar
  • En kommunikationsstrategi - vad, hur och när man ska kommunicera till användarna

Vill du ha mer kunskap om hur UNIQA kan hjälpa och ev. genomföra hela processen?

Vi hjelper deg gjerne