UNIQA SKAPAR RAMAR SOM UTVECKLAR MÄNNISKOR

UNIQA SKAPAR UNIKA LÖSNINGAR I SAMARBETE MED ARKITEKTURER

UNIQA ÄR EN EXPERT PÅ SPECIALUTFORMADE LÖSNINGAR SOM MÖTER KUNDENS BEHOV

UNIQAs DNA HAR FOKUS PÅ 4 ELEMENT
- LEK
- LÄRING
- SPORT OCH RÖRELSE
– SOCIALISERING

UNIQA ÄR LEDANDE HÅLLBARA FÖRETAG I BÅDE INOMHUS- OCH UTOMHUSMILJÖ

Lekplatser - Sport och Rörelse - Park och Stadsrum

Vi skapar mer lek och rörelse med unika lösningar för din utemiljö

Lekplatser

 

 

Sport och Rörelse

 

 

Park och Stadsrum

 

 

Möbler och Lärande - Visuella Lärmiljöer - Fast Inventering

Nordens största utbud av lek och lärande

Institutioner

 

 

Skolor / Sommarstuga

 

 

Higher Learning

 

 

Visuella Lärmiljöer

 

 

Fast Inventering

 

 

Kontorsmöbler / Office

 

 

Hållbarhet - Kunskapsdelning - UNIQAs Koncept

 

Hållbarhet 

 

 

Kunskapsdelning

 

 

UNIQAs Koncept

 

 

Världens Vackraste Inspirationsböcker