Tillbaka

UNIQAs Koncept

UNIQAS VISION

UNIQA ÄR INSTALLERAD I VÄRLDEN FÖR ATT SKAPA RAMAR SOM UTVECKLAR BARN OCH VUXNA

OCH

SKAPAR HARMONI OCH GLÄDA MÄNNISKOR

UNIQAS FOKUSOMRÅDEN

SKAPA UNIKA INOMHUS- OCH UTOMHUSMILJÖER SOM SKAPAR VÄRDE FÖR ANVÄNDARE

DESIGN UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MÄNNISKOR MED FOKUS PÅ LÄRANDE, LEK, SOCIALISERING OCH RÖRELSE

UNIQAS UNIKA SORTIMENT

UNIQA HAR TILL OCH MED DESIGNAT ETT HAV AV PRODUKTER OCH ERBJUDANDEN MED EXKLUSIVA RÄTTIGHETER, NÅGRA AV VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAG.

TOTALLEVERANTÖR

UNIQA ÄR EN TOTALLEVERANTÖR OCH HAR MARKNADENS STÖRSTA, MEST INNOVATIVA OCH UTVECKLING SORTIMENT INOM:

• LEKPLATSER •
SPORT OCH RÖRELSE •
PARK OCH URBAN RUM •
MÖBLER OCH LÄRANDE •
• SPECIALINVENTER •

MÅLET MED UNIQA

SKAPAR UNIKA RAMAR...

• LÄRA •
MINDRE MOBBNING •
EN MER HÅLLBAR VÄRLD •
HARMONI MELLAN FOLK •
BÄTTRE INKLUSION / INKLUDERAD MÅNGFALD •
• SOCIALISERING •
UNIKA MÖTSPLATSER •
MINDRE KONFLIKTER •
POSITIVA GEMENSKAPER •

KUND PÅ UNIQA

VAD KAN DU KRÄVA?

UNIK SERVICE OCH RÅD, AV EXPERTER •
• UNIKA ANPASSADE LÖSNINGAR SOM GÖR SKILLNAD •
• UNIQA LEDARSKAP INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET OCH TA STORT

ANSVAR FÖR VÅRA HANDSKAR •
• UNIQA FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG! - FÖRE, UNDER OCH EFTER
SAMARBETE BÅDE •
• ÄRLIGHET OCH EN ÄRLIG DIALOG •
• EXTRAORDINÄRT BRA PRODUKTKVALITET UPP TILL 50 ÅRS GARANTI •

 
 
 
 

Helhedsløsninger

???

Overvejelser ved etablering af udearealer og indendørs indretning

Finansiering, leasing og leje

Play Fonden

Søg fondsmidler her

Leverandører

Brugerinddragelse

 

UNIQAs proces