Tillbaka

Skolmöbler som skapar ramar som utvecklar människor

Unikke Kundetilpassede Løsninger

 

 

Unikke Produkter

UNIQAs 3 inlärningszoner

UNIQAs 3 inlärningszoner bygger i första hand på vårt värde: lärande, men våra övriga tre värden är också en del av ett naturligt samspel, som bl.a. stöds av den flexibla och varierande utformningen av zonerna. På UNIQA strävar vi efter inkludering och inkludering, så att alla elever får möjlighet att delta på precis sin nivå. För att stärka utvecklingspotentialen finns löpande utrymme för feedback och coachning efter elevens behov i varje enskild zon.

Scenförskjutning och variation

De 3 zonerna möjliggör scenbyten och variation av sittställning/kroppsställning, vilket ökar elevernas välbefinnande och uppmärksamhet. Dessutom ökar det elevernas möjlighet till medbestämmande, så att deras individuella behov tillgodoses och motivationen höjs. Zonerna ger möjlighet att samlas för både gemensam undervisning och spridning av projekt, delta i mindre, gruppinriktade gemenskaper, hjärnbrott och för individuellt lugn och kontemplation.

Tillsammans skapar lärzonerna en inkluderande lärmiljö med fokus på välmående, kommunikation, fördjupning och utveckling. De är upp till många olika arbetsformer och förhållningssätt, så att utrymme skapas för varje enskild elevs behov, utan att elever med särskilda behov stigmatiseras.

Borde

Studentborde, lärerborde, skrivborde, konferensborde.

 

Stolar

Studentstolar, matsalsstole, staplingsstole...

 

Pallar

 

 

Bänkar

 

 

Garderober och Välkommen

 

 

Förvaring

 

 

Tavlor

 

 

Podier

 

 

Ljuddämpning och Akustik

 

 

Lounge och Stanna

 

 

Belysning

 

 

Mattor

 

 

Personalmöbler

 

 

Matsalar

 

 

Kontorsinredning