Tillbaka

Hälsa för barn och unga

Fakta visar att antalet överviktiga danska barn och unga i skolåldern ökar. För att stoppa denna utveckling är det viktigt att barn och unga får stöd i att skaffa sig goda och hälsosamma vanor.

Socialstyrelsens rekommendationer för fysisk aktivitet är:

  • Alla barn och ungdomar under 18 år är fysiskt aktiva i minst 60 minuter om dagen. Aktiviteterna ska vara av måttlig intensitet
  • Alla barn och ungdomar under 18 år måste främja och bibehålla sin kondition, muskelstyrka, rörlighet och benstyrka minst två gånger i veckan. Träningen ska vara av hög intensitet och vara 20-30 minuter lång

Det finns många andra goda skäl att vara fysiskt aktiv:

  • Större livsglädje och självförtroende
  • Mer vinster
  • Minskad risk för stress och depression

Träning kan krävas av:

  • Cykla till och från skolan.
  • Ge barn och unga rik tillgång till olika aktiviteter så att de kan hitta den aktivitet som passar dem bäst.
  • Uppmuntran och stöd till idrotts-/fritidsaktiviteter från föräldrar även om de kan verka alternativa, t.ex. Parkour.
  • Att delta i träning för barn och föräldrar tillsammans. Hitta något där ni kan ha roligt och utvecklas tillsammans.
  • Genom att strukturera barn och ungas konsumtion av tv och dator kring en aktiv veckoplan. Kom ihåg att även barn och unga behöver koppla av.