Tillbaka

Allmänna Affärsvillkor

De priser som anges är exklusive leverans, montering och moms, om inte annat anges i erbjudandet. Priserna på produkter tex (ovanmark montering) är exklusive fundament.

Alla ritningar och lösningar som utvecklats av UNIQA Group AB är upphovsrättsskyddade.
Kopiering av ritningar eller konstruktion av lösningar baserade på ritningarna, är inte tillåten utan skriftligt medgivande från UNIQA Group AB.

Ritningar får inte lämnas ut till tredje part. Produkter från UNIQA Group AB är designskyddade och får inte kopieras eller plagieras. Vid tillverkning av produkter baserade på producentens ritningar och upplägg, är det kundens ansvar att ha de nödvändiga designrättigheterna till det som beställs.
All vår utrustning tillverkas i enligt följande kategoristandard

 • Lek utrustning: EN1176-1:2017
 • Arenor/Multisport: EN 15312 + A1:2010
 • Fitness: EN 16630:2015
 • Parkour: EN 16899:2016
 • Fallskydd: EN:2018 + AC:2019/EN 1177

Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor

Produkterna framställs i allmänhet på beställning, så det är endast i undantagsfall möjligt att avbryta eller ändra en order. Specialutvecklade produkter kan inte ändras, avbeställas eller returneras. UNIQA Group AB betalar inte ersättning för försenade leveranser. Kunden är skyldig att omedelbart rapportera fel i de levererade varorna. Om det uppstår fel i en leverans förbehåller UNIQA Group AB sig rätten att inom rimlig tid avhjälpa felet.

Särskilda villkor för erbjudandet som endast omfattar leveranser

Det antas att leveranser kan göras med en stor lastbil och att avlastningen sker från lastbilens sida. Det förutsätts därför att kunden är närvarande och hjälper till med avlastningen. Extra kostnader på grund av dålig tillgänglighet eller extra hantering faktureras kunden.

Särskilda villkor för erbjudandet som omfattar monterings- och anläggningsarbeten

Kostnader och tidsåtgång som är ett resultat av svårtillgänglighet, planteringar, gamla lekredskap etc, eller på grund av särskilda markförhållanden, utrustning etc. faktureras separat.

Överskottsjord deponeras på kundens mark, om inte annat anges i erbjudandet. Vid installation av gummibeläggningar gäller särskilda krav på temperatur och fuktighet, som måste uppfyllas för att arbetet ska kunna utföras. Efter installation av gummibeläggningar kan det förekomma färgskillnader, vilka kommer jämnas ut över
tiden.

Kunden står för eventuella kostnader för avbrott i konstruktionen, som en följd av upptäckten av fornlämningar eller annan fördröjning från kundens sida. Kunden ansvarar för material som avlevererats.

Det är kundens ansvar att ordna alla bygg- och grävtillstånd, samt att kartlägga och märka upp kablar, rör etc. i marken.

Betalningsvillkor

Betalningsfristen är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en avgift och 8 % ränta per påbörjad månad. Eventuella kvarhållanden av betalningar debiteras 8 % ränta per påbörjad månad. UNIQA Group AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills betalning har skett.

Alla icke-offentliga kunder hos UNIQA Group AB ska kunna kreditförsäkras innan en beställning kan accepteras. Om detta inte är möjligt har kunden möjlighet att betala i förskott eller tillhandahålla en bankgaranti för betalningen.

Garantier

 • 25 års garanti (på produkter från Proludic) med fel som beror på material- eller produktionsfel på HPL, HDPE- skivor, konstruktivt bärande stålkomponenter såsom stolpar i galvaniserat, målat galvaniserat stål, rostfritt stål och rör.
 • 10 års garanti för fel till följd av material- eller tillverkningsfel på alla bärande delar.
 • 10 års garanti på fel på ytbehandlad plywood.
 • 10 år reservdelsgaranti.
 • 5-års garanti på fjädrar som ingår i vippelement, påvisad korrosion av målade metalldelar.
 • 2 års garanti på alla andra tillverkade delar, fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på rörliga delar, gummidelar (t.ex. gungsitsar, underlagsmattor), plywood samt allmänt för övriga produkter.
 • Garantin gäller endast om produkterna är installerade i enlighet med installationsanvisningarna och underhålls
  på rätt sätt i enlighet med underhållshandboken för varje produkt.
 • Garantin täcker inte slitage, missbruk eller vandalism.
 • Vid reklamation skickar Uniqa Group AB kostnadsfritt nya delar under garantiperioden.

Service och reklamationer

Service

För att bibehålla den högsta säkerhetsnivån på lekplatsen och den långvariga funktionaliteten och hållbarhet på bästa möjliga sätt rekommenderar vi servicegenomgång årligen.

Reklamation

En lekplats ska alltid fungera och säkerheten måste alltid vara hög. Dock får alla producenter reklamationer och även om vi sällan upplever reklamationer, får vi det löst och ordnat så fort som möjligt.

Upplever du mot förväntan ett fel eller att produkten inte är komplett, ber vi dig kontakta oss. info@uniqa.dk

För att få löst problemet snabbast möjligt sätt och den bästa möjliga service ber vi dig om att få följande information:

 • Kort förklaring på vad felet består av
 • Närbild på felet och bild på hela produkten
 • Upplysningar från typcertifikatet (märket sitter på redskapet, artikelnumret står tryckt på) - Kontaktupplysningar (firmanamn, ditt namn, telefonnummer och e-mailadress)
 • Kopia av fakturan inkl. upplysningar om produktionsår

Efter reklamationen är mottagen hos Uniqa Group AB, kommer vår serviceavdelning genomgå ditt material och snarast återkoppla till dig.