Tillbaka

Børnehuset Hyldegården

Børnehuset Hyldegården har en ny elektronisk lekplats. Lekplatsen ska i framtiden bidra till att utveckla barnens motorik och utveckla dem socialt.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna