Tillbaka

Hattensens Allé

Den lokala lekplatsen i området kring Hattensens Allé i Frederiksberg är välbesökt av familjer i området och särskilt dagmammor. Den klassiska lekplatsen skapar trivsel med söta lekredskap för de minsta barnen och trygghet i form av ett lågt staket, som gränsar till lekplatsen. Underlaget ingår också för att öka det kreativa lekvärdet. För att tillgodose lekplatsens funktion som övernattningsställe har både bänkar och soptunnor satts upp.

 

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna