Tillbaka

Hornsyld Skola

Hornsyld skola har fått en helt ny skolgård, där det finns plats för lek och rörelse. Den urbana lekplatsen med urbana klätterställningar och gummikuddar har blivit en säker hit bland skolans elever. Skoldegården har även fått en infinityplan och en liten bollbur där panna kan leka.

 

Uttalande

”En solig morgon våren 2014 hände något väldigt speciellt. Mitt i vår traditionella morgonsång började barnen klappa och de klappade – så det ljöd över hela skolan. Jag som rektor berättade för eleverna att vi skrivit på ett köpeavtal om en ny lekplats. När ordet lekplats lät genom vår auditorium började eleverna klappa.”

”För eleverna blev det här startskottet för våra helt fantastiska lekytor. Inför detta tillkännagivande har det varit många timmars arbete – från den första idéfasen till invigningen av veckan fram till sommarlovet 2014. De många timmarna av arbete har varit värt all möda.”

"Vi insisterar på att UNIQA har levererat produkten för bästa bedömning. Vi har fått bra och professionella råd under hela processen – på så sätt undvek vi eventuella. felaktigt val av material, färger och placering av verktygen.”

”Väl förberedda möten med professionella ritningar med idéer för placering och val av verktyg. Digitala bilder, som visade de olika faserna i förberedelserna av lekområdena. Vi har haft prover på materialen i våra händer, tillsammans med en bra och grundlig förklaring av grundmaterialen - var de kommer ifrån, var de tillverkas, säkerhet, livslängd etc."

"Genom en 'win-win'-upplevelse - till nytta för oss alla, barnen & föräldrarna, skolpersonalen och inte minst vårt närområde i Hornsyld."

"Lekområdena har verkligen fått en speciell plats i vårt lokalsamhälle och inte minst på elevernas fritid och i lärandesituationer!"

- Tina Grønborg Hansen, Rektor

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna