Tillbaka

Hørsholm Skola

På Hørsholmsskolan har eleverna haft gott om möjligheter att få motion och rörelse på rasterna.

På lekplatsen kan eleverna klättra hela vägen till toppen av det urbana lektornet eller få upp pulsen i studsmattan. På så sätt kan kroppen och huvudet vara helt redo för inlärning den närmaste timmen. Skulle de falla minimeras risken för skador tack vare fallunderlaget av massivt gummi.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna