Tillbaka

Randers Realskola

Från sluttande till ”amfi-funktionellt” stadsrum

”Skrænten” ligger som en del av entrén till Randers Realskola. Vi förvandlar denna backe till en ny och multifunktionell mötesplats för både kropp och själ. Med amfiteaterscen, möjligheter till teater, musik och social samvaro - samt tillhörande ytor med aktivitetsstationer för fysisk träning, med "grön botten" av konstgjorda gräs och mjuk gummibeläggning.

 

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna