Tillbaka

Sankt Joseph Skola

På S:t Josefsskolan har man skapat en skolgård som stimulerar sinnena och utmanar den motoriska utvecklingen på ett roligt och lärorikt sätt.

Genom en noggrant genomtänkt områdesfördelning samt placering av lek- och träningsredskap, flerbanor, lärytor och boendezoner möter skolgården önskemålet om en öppen och transparent yta med möjlighet till mycket fysisk aktivitet och socialisering över årskurserna. I den övergripande planen ingår elevernas behov av lek och lärande, optimering av skolvakternas tillsynsförhållanden, ett lärrum för skolans pedagogiska personal samt ett kreativt och integrerat utnyttjande av brandvägen.

Med enkla steg har S:t Josefsskolans innergårdsområde för både skolgången, mellanstadiet och skolgången förvandlats från ett tidigare tomt och konstlöst område till ett bekvämt och hanterbart boenderum med upplevelsemässig och rumslig variation.

Skolgården är anlagd med en föränderlig terräng bestående av asfalt, gummi och ekologiskt trädäck med plantering som delar upp zoner för boende, lek och sport. Området har införlivat två multiplaner med läktare och tysta banderoller för fotboll, basket, hockey, volleyboll. Vidare finns här olika rörelseredskap; ett stort abstrakt och flera mindre och mångsidiga klätterskulpturer, en labyrint av robiniastavar och termoplast med specialdesignade lärande och bollspel som utmanar och kombinerar fysisk utveckling med matematisk, språklig, musikalisk och geografisk kunskap på olika nivåer. Brandvägen används för en löparbana med inbäddade inlärningsstolpar och längs den placeras en bollvägg och flera träningsredskap för styrketester av varierande grad. Här har gynnsamma förutsättningar skapats för spännande tvärvetenskapliga kurser.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna

Produkter som ingår i denna lösning