Tillbaka

Bøgeskovens Barnhem

Bøgeskoven har fått sina lokaler inredda med både basmöbler och utbildningsmöbler.

Uttalande

"Vi valde UNIQA som leverantör av barnmöbler till våra inredningsmöbler. Anledningen till vårt val var att vi fick en utförlig ritning/beskrivning på hur vi skulle kunna inreda vår nya institution. Dessutom övervägdes små barnmiljöer, som kunde t.ex. ändras efter behov och antal barn. Därmed ingick såväl det estetiska, som barn- och arbetsmiljön i de önskemål och behov vi själva hade beskrivit som en institution.

UNIQA har också ett mycket brett sortiment, där alla våra önskemål och behov för institutionens önskemål kunde tillgodoses.

Dessutom var det viktigt att företaget vi valde hade erfarna montörer som kunde hjälpa till att sätta upp våra nya produkter."

- Ledare Lene Mortensen

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna