Tillbaka

Center för dövblindhet och hörselnedsättning

Center för dövblindhet och hörselnedsättning, CFD, är landets största leverantör av tjänster för såväl döva som personer med hörselnedsättning och med syn och hörselnedsättning – ev. med ytterligare funktionshinder. 2014 etablerade CFD i Ålborg ett sinnesrum / snooze-rum.

Uttalande

”På Center för dövblindhet och hörselnedsättning i Ålborg fick vi 2014 idén att vi skulle vilja etablera ett sinnesrum / snooze rum."

”Vi kontaktade UNIQA, som är ledande på området, och berättade om vår idé. Sedan startade en process där vi skulle ta reda på vilka alternativ vi hade och vilka produkter som var relevanta.”

”Vi höll ett par möten med Michael Schafranek, där vi samordnade förväntningar, möjligheter och pris. Under hela processen har vi fått mycket professionell vägledning i både att sätta upp och använda vårt utrymme.”

"UNIQA skötte även monteringen av lokalen, så att vi kunde hålla en öppningsfest i början av december."

"Idag har vi en superprodukt som ger glädje för många i vardagen."

"Vi ger UNIQA de varmaste rekommendationerna när det gäller service, utförande och produkter."

- Afd. leder Tommy Jæger

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna