Tillbaka

Sundbyøster Skola

I samband med en genomgripande renovering och ombyggnad har Sundbyøsterskolan på Amager låtit bygga en ny fristående byggnad "Remisen". Byggnadens 4.000 m2 är fördelad på 4 våningar och den kommer att fungera som skolhus med klassrum, tumlare, rum för bildkonst, natur och teknik, musik, SFO och fritidslokaler.

UNIQA har varit en viktig leverantör i projektet. Vi har levererat både lösa och fasta möbler till lokalen, inklusive bl.a. undervisningsmöbler från VS, förvaringsmöbler, möbler och inventarier till specialistrummen, personalmöbler, podier och sittplatser för de gemensamma ytorna samt folie för informationsskyltar. Allt i nära samarbete med externa arkitekter och konsulter.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna