Tillbaka

Antvorskov Skola

På Antvorskovskolan har lekplatsen byggts ut över flera etapper. Den består nu av många öar av lekområden och det satsas mycket på gemensam lek.
I februari 2016 invigdes ytterligare en lekplats när skolans nya skateområde stod klart. Skridskoområdet ska användas både i frikvarteren och i rörelsetimmarna.

Uttalande

”Bland skolans barn och unga är det framför allt gruppen fotbollspojkar som tar stor plats på rasterna. I det här skedet av att bygga ut lekplatsen ville vi fokusera på en mindre grupp för att skapa mer balans: De barn och unga som spenderar sin fritid på skridskor, skotrar och rullskridskor. Speciellt skotrar har blivit mer och mer populära här på skolan och de används av barnen ända ner till 0:an.

Innan vi fick skateområdet var bl.a. trappsteg som användes som ramper och den utvecklingen ville vi vända. Istället för att hela tiden tillrättavisa dem valde vi istället att optimera förutsättningarna och hitta en fungerande lösning.

Vi träffade UNIQA på Skolledarnas årsmöte och startade en dialog. De besökte sedan vår skola och letade efter lämpliga områden för skateparken. Tillsammans kom vi fram till en bra lösning som också passade in i vår budget.

Monteringen gick helt utan problem. När frågor uppstod på vägen kontaktade de oss istället för att själva välja lösning, vilket vi var väldigt glada över.

Skateparken är redan en stor succé! I skolan ska eleverna lämna skolans område efter examen för att göra plats för SFO:n. De måste komma tillbaka igen efter kl. 17 och får även använda skolgården och skateparken på helgerna. Efter att vi fick skateparken har vi bl.a. fick förfrågningar från ett gäng 7:e klass killar som skulle vilja få gå i skolan längre för att kunna använda området. Det är ett önskescenario för oss som skola att eleverna frivilligt vill vara i skolan under en längre tid.”

- Souschef Britta Thomsen

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna