Tillbaka

Ringsted Lilleskole

På Ringsted Lilleskola ville man ha ett aktivitetsområde för de större barnen som inte bryr sig om att leka på lekplatsen på rasterna. Av samma anledning ville de inte ha ett lektorn då de trodde att det riktar sig till mindre barn.

Skolan presenterades för olika lösningsförslag från UNIQA och slutade med att välja lösningen med verktyg för street workout och calisthenics samt ett skateområde. De har även byggt en fotbollsplan med tillhörande basketmål från UNIQA. I skuggan av träden har de satt upp tre hängmattor för skön avkoppling.

Ringsted Lilleskola ligger i ett litet närområde. Därför ville man också ha en lösning där barn och unga från närområdet kunde komma förbi och tillbringa sin fritid. Kommunfullmäktige godkände lösningen och hjälpte till att finansiera lösningen.

Nu finns möjlighet till mycket rörelse och motion under skoltid på Ringsted Lilleskola.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna