Tillbaka

Herning Gågade

En stad full av liv kräver att människor använder staden. Det är kommunfullmäktiges vision bakom "Den levande staden". För att skapa en levande stad med spännande innehåll och puls måste det finnas en genomtänkt och välfungerande ram.

Tillsammans skapades tre Playspots på Herning Gågade som ska bidra till att skapa liv på gatorna vid butikerna. Både med sittmöjligheter på PlayFurn-möbler, med vackra streckkoder i gummibeläggningen och med några vackra urbana lekredskap.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna

ClubLounge-serien

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.