Tillbaka

Den förstärkta pedagogiska läroplanen

UNIQA designar med fokus på den förstärkta pedagogiska läroplanen

Läroplansblomman illustrerar de centrala delarna av Den stärkta pedagogiska läroplanen: Den pedagogiska grunden och de sex läroplansteman

Ett verktyg för lärarkåren

Den förstärkta pedagogiska läroplanen ska bidra till att höja kvaliteten i den pedagogiska lärmiljön. Den är förankrad i den nya dagvårdslagen och kräver att dagvården gör en skriftlig pedagogisk läroplan för alla grupper av barn i åldrarna 0-5 år. I läroplanen ingår bl.a. samspelet mellan barn och personal, de fysiska och estetiska ramarna, breda pedagogiska mål, De sex läroplansteman och Den pedagogiska grunden.

Grunden i det pedagogiska arbetet

Den pedagogiska grunden är grunden för allt pedagogiskt arbete som uppstår på institutionen och består av nio väsentliga delar:

 1. Spela
 2. Inlärning
 3. Barngemenskaper
 4. Pedagogisk lärmiljö
 5. Föräldrasamarbete
 6. Barn i utsatta positioner
 7. Anslutningar
 8. Barnsyn
 9. Utbildning och barnperspektiv

De sex läroplansteman

De sex läroplansteman bygger på en bred syn på lärande, med utrymme för lärande (Lek) i lek, i dagliga rutiner och i planerade aktiviteter. De behandlar specifika kompetensområden inom emotionell, fysisk, språklig och social (social) utveckling, vilka är centrala för barns välbefinnande, utbildning och lärande (Learn). Läroplanens teman är:

 1. Mångsidig personlig utveckling
 2. Social utveckling
 3. Kommunikation och språk
 4. Kropp, sinnen och rörelse
 5. Natur, friluftsliv och vetenskap
 6. Kultur, estetik och gemenskap

UNIQA skapar fysiska och estetiska ramar som stödjer de sex läroplansteman

Dagvårdslagen slår fast att "arbetet med den fysiska, psykiska och estetiska barnmiljön inom daghem ska integreras i det pedagogiska arbetet med etablering av pedagogiska lärmiljöer". Det är viktigt att ramverket på bästa sätt stödjer barnens välmående och lärande (Learn), och inkluderar barnens perspektiv. Barnen ska känna sig inspirerade och utmanade, utveckla sociala relationer (Social) och involvera rörelse (Move) i vardagen. UNIQA skapar ett ramverk med fokus på barnperspektivet och fyra värderingar: Flytta, Socialt, Lek och Lär, som alla stödjer den stärkta pedagogiska läroplanen. Därför har vi tagit fram inspirationsmaterial för hur det fysiska och estetiska ramverket kan stödja De sex läroplansteman:

Den mångsidiga personliga utvecklingen

 

Social utveckling

 

Kommunikation och språk

 

Kropp, sinnen och rörelse

 

Natur, friluftsliv och vetenskap

 

Kommunikation och språk

 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.