Tillbaka

Social utveckling

High Play Value tillåter barn att införliva olika delar av social lek som utvecklar sociala färdigheter och kompetenser

Social utveckling (Social) i miljöer med högt lekvärde (Play Value)

På UNIQA skapar vi ett ramverk som utvecklar människor, med fokus på barn. En miljö med högt lekvärde (Lekvärde) är ett frirum där lek (Lek) är barnens gemensamma aktivitet, som ständigt utvecklas och stödjer barnens sociala färdigheter och kompetenser (Social).

Läkarens sociala samspel

I det sociala samspelet mellan barn, miljö och lek utvecklar barnet väsentliga sociala färdigheter och kompetenser som stödjer dem hela livet. Det sker både genom att observera andra barn och vuxna, och i deras egna interaktioner med omvärlden. Empati, anknytning, kulturell och social förståelse, samarbete, konfliktlösning och situationsmedvetenhet är alla exempel på sociala kompetenser och färdigheter (Social) som tränas och utvecklas genom lek.

Utvecklande och sociala (sociala) miljöer

Barn- och utbildningsministeriets digitala lärandeportal, emu.dk, har satt upp 2 mål i läroplanstemat om social utveckling

  • Den pedagogiska lärmiljön ska stödja att alla barn trivs och ingår i sociala gemenskaper och att alla barn utvecklar empati och relationer.
  • Den pedagogiska lärmiljön ska stödja samhällen där mångfald ses som en resurs och som bidrar till demokratisk bildning.

På UNIQA tror vi att en miljö med högt lekvärde (Play Value) lämpar sig för sociala gemenskaper (Social), där leken ständigt innefattar och utvecklar många olika sociala färdigheter och kompetenser. Vi har ett öga för mångfald som en resurs och ger utrymme för sociala interaktioner över bakgrund, funktionsnivå och ålder.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.