Tillbaka

Förbättrad inlärningsförmåga

High Value Frame (Play Value) inbjuder barn att använda många former av rörelse (Move) och mentala funktioner som främjar inlärning (Learn)

Högt spelvärde (Play Value) stärker förmågan att lära

En miljö med högt lekvärde (Play Value), lämpar sig för många former av lek (Play), vilket kräver varierande mentala funktioner och rörelsemönster. De mentala funktionerna tränas och utvecklas genom lek (Lek), och stärker barnets inlärningsförmåga i framtiden. Rörelsen (Move) barnet naturligt engagerar sig i leken (Play) stödjer också inlärningen.

Lek och lär

I leken tränar barnet sin förståelse för signaler från omgivningen och lär sig av dem, som omvandlas och lagras som minne i hjärnan. Det händer bl.a. i lekens samspel med andra barn, där minne, orientering, uppmärksamhet och kognitiva funktioner naturligt ingår och tränas. Leken blir en arena som skapar grogrund för lärande och stödjer lärandeprocessen framåt.

Rörelse och läring

Move främjar inlärning genom akuta och långvariga effekter. Detta görs genom att väcka hjärnan, frigöra dopamin, öka minnescentret (hippocampus) och hjärnbarken, förbättra minnet och koncentrationsförmågan samt stärka signalvägarna i hjärnan. Tillsammans stödjer dessa effekter kort- och långsiktigt lärande.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.