Tillbaka

Självständighet

Trygg miljö med högt lekvärde (Lekvärde), innehåller barnets närmaste utvecklingszon. Det utvecklar behärskning av färdigheter och handlingsförmåga, och stärker självständigheten

Självständig är utvecklad i ett ramverk med högt spelvärde (Play Value)

Självständighet är en livsviktig egenskap som gör att man kan tänka, känna och handla i enlighet med sina egna önskningar, attityder och bedömningar. Självständighet är därför av stor betydelse för en positiv utveckling och livskvalitet. En miljö med högt lekvärde (Play Value) erbjuder en ram där barnet kan balansera trygghet och självständighet i olika former av lek (Lek).

Självständighet utvecklas i samspel med fysiska och sociala (sociala) ramar

Trygghet och oberoende går hand i hand. Utvecklingen av självständighet ställer krav på en trygg miljö med positivt erkännande. Självständighet utvecklas i samspel med fysiska och sociala ramar, och är beroende av personliga och samhälleliga resurser. Möjlighet att anpassa ramarna till barnets närmaste utvecklingszon, ökar barnets känsla av behärskning och vilja att delta självständigt. När barnet lär sig att övervinna något svårt stärks hans självförtroende och förmåga att orka. Ett exempel på detta är konflikthantering. Det är genom konflikter som barnet känner sina egna intressen och gränser, och upptäcker att andra barn har andra behov. Barnet blir medvetet om sig själv i samspel med omvärlden och måste utveckla strategier för att hantera konflikten.

Ram med högt spelvärde (Play Value) är ett ledigt utrymme med plats för säkerhet och självständighet

När man tittar på utvecklingen av självständighet bör ramverk med högt lekvärde (Play Value) rymma två föränderliga behov; närhet och utforskning. Vi tror att en trygg vuxen miljö med plats för olika former av fri lek är optimala förutsättningar för att utveckla självständighet. Här kan barnet, med eller utan stöd, t.ex. ägna sig åt imitationslekar, konflikter och riskabla lekar och omedvetet träna färdigheter som stödjer en självständig vardag.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.