Tillbaka

Utveckling med öga-hand-koordination

Ramar med högt spelvärde (Play Value) inbjuder till många olika former av lek och lekfunktioner, där öga-hand-koordination tränas och utvecklas naturligt.

Utvecklingen av öga-hand-koordination främjas i ramar med högt spelvärde (Play Value)

En väl utvecklad öga-hand-koordination är viktig för barns självständighet och delaktighet i lärande, lärande (lek) och rörelse (Move), som är aktiviteter som stödjer barns hälsa och vidareutveckling. I ramar med högt lekvärde (Play Value) skapas utrymmen där barn kan träna öga-hand-koordination som en naturlig del av leken.

Öga-handkoordination spelar en viktig roll för självständigt deltagande i meningsfulla aktiviteter

Svårigheter med öga-handkoordination kan orsaka klumpiga rörelser och minska deltagandet i meningsfulla aktiviteter inom t.ex. lärande, lek och rörelse. Utvecklingen av öga-handkoordination är därför viktig för att kunna delta meningsfullt och självständigt i vardagens aktiviteter. Det behövs till exempel ett gott visuellt och motoriskt samarbete när man äter, tar boll, skriver och klättrar. Varje gång barn tar en boll kräver det:

1. Ögonen ser bollen
2. Avståndet till bollen bedöms
3. Handen sträcker sig ut och greppar bollen

Ramar med högt spelvärde (Play Value) främjar öga-hand-koordination

Ramar med högt spelvärde (Play Value) inbjuder till involvering av många olika former av lek och lekfunktioner. Eftersom en stor del av barns utveckling sker genom deras primära aktivitet, lek, är det bara meningsfullt att barnvänliga ramar utformas med lekredskap som stödjer viktiga utvecklingsområden. Det kan t.ex. vara involverad i sensoriska paneler, klätterställningar och lekkök, som alla inbjuder till användning och utveckling av öga-hand-koordination.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.