Tillbaka

Emotionell utveckling

Genom kontakt med vuxna och andra barn blir ramar med högt lekvärde (Lekvärde) en mötesplats där känslomässiga kompetenser som empati och känsloreglering stärks.

Emotionell utveckling vårdas i ett ramverk med högt lekvärde (Play Value)

Det är i barnets möte med vuxna och andra barn som väsentliga känslomässiga kompetenser utvecklas och vårdas. På UNIQA ser vi ett ramverk med högt lekvärde (Play Value) som en mötesplats för barn och vuxna, där utvecklingen av känslomässiga kompetenser och färdigheter stärks.

Vikten av känslomässiga kompetenser för livskvaliteten

Emotionella kompetenser är helt grundläggande för en människas välmående, sociala samspel (Social), bildning och möjligheter på sikt. Kompetenserna omfattar bl.a. förmågan att avkoda andras känslor, känna och självreglera sina egna känslor samt att visa och känna empati. Svaga känslomässiga kompetenser kan uttryckas av barn som har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå och sitt beteende till en situation. När barnet har en sund känslomässig utveckling och kompetens ses det bl.a. genom djupare och längre varaktiga vänskaper, situationsmedvetenhet och känsla för barnet själv. Läroplanstemat om mångsidig personlig utveckling pekar på vikten av emotionell utveckling, genom att inkludera livsduglighet (empati och känsloreglering) som ett av tre huvudområden i läroplanstemat.

Känslomässiga kompetenser vårdas och utvecklas i ett ramverk med högt lekvärde (Play Value)

Ramar med högt lekvärde (Play Value) skapar en plats där barn kan mötas i lek (Play) med andra barn och vuxna. Mötena kan stärka barnets känslomässiga kompetens, där barn utforskar och interagerar med omvärlden genom lek. Barnet kommer i samspel med vuxna eller barn att få känslomässiga färdigheter i lek och stimulera deras utveckling. Det kan bl.a. ske genom att reflektera över andra, delta i lagspel, få erkännande, avkoda andras känslor och få verbalt stöd från vuxna och barn på lekplatsen eller i dagis.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.