Tillbaka

Inkludering

High Play Value kan stärka inkluderingen, eftersom mångfalden i ramverket möjliggör deltagande över funktionell förmåga, utvecklingsnivå och bakgrund.

Inkludering och lekvärde

På UNIQA skapar vi en ram där det höga lekvärdet omfattar både barn med och utan särskilda behov. Ramar med fokus på inkludering och högt lekvärde (Lekvärde), skapar ett frirum där barn kan vara med och utvecklas över funktionsförmåga, utvecklingsnivå och bakgrund.

Inkludering av barn med särskilda behov

I mars 2021 antog EU-kommissionen "Strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030". Denna strategi är en uppföljning av "European Disability Strategy 2010-2020", och omfattar både personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Det innebär att personer med psykiska, fysiska och sensoriska funktionsnedsättningar, samt utvecklingsstörningar, bl.a. ska ha möjlighet till tillgänglighet och delaktighet på lika villkor med det övriga samhället. Detta stöder FN:s konvention om barnets rättigheter, eftersom det framhåller att det funktionshindrade barnets fulla delaktighet i samhället ska säkerställas så att barnet uppnår största möjliga självförtroende och möjlighet att leva ett meningsfullt liv.

UNIQAs fokus på tillgänglighet och inkludering

Barns utveckling sker bl.a. i samspel med den sociala miljön (Social), så för att hjälpa barn till en positiv utveckling med jämlikhet och hög livskvalitet är det vår uppgift att skapa en ram där barn med synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor med andra. När vi designar med högt lekvärde (Play Value) gör vi det med fokus på tillgänglighet och inkludering över utvecklingsnivå, funktionalitet och bakgrund.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.