Tillbaka

Fysisk och psykisk hälsa

Ramar med högt lekvärde (Lekvärde) har hälsofrämjande egenskaper då de stimulerar lek (Lek), rörelse (Rörelse), socialisering (Social) och lärande (Lär)

Ramar med högt lekvärde (Lekvärde) kan främja barns hälsa

UNIQA skapar ett ramverk med högt lekvärde och fokus på hälsa. Vi införlivar lek (lek), social interaktion (social), lärande (lär dig) och rörelse (rörelse) i våra designs. Dessa komponenter har alla hälsofrämjande egenskaper.

Lek & hälsa

Ram med högt lekvärde (Lekvärde) är ett frirum där barnet aktivt kan delta i sin primära och mest meningsfulla aktivitet; lek, som främjar mental hälsa. Dessutom är leken central för sociala gemenskaper (Social), rörelse (Move) och lärande (Learn).

Rörelse & Hälsa

Naturligt utrymme ges för lekformer som innehåller rörelse (Move) i ramar med högt spelvärde (Play Value). Det ökar den fysiska och mentala hälsan, eftersom rörelse (Move) stärker personliga, sociala (sociala) och motoriska färdigheter och minskar risken för fetma och sjukdomar.

Sociala interaktioner (Social) & hälsa

Ramar med högt lekvärde (Lekvärde) ger barn en mötesplats där sociala relationer etableras och färdigheter tränas. Barnets sociala relationer (Social), främjar en känsla av gemenskap som har stor betydelse för barnets psykiska hälsa. Dessutom utvecklar relationerna barnets vitala, sociala färdigheter (Social).

Lärande & hälsa

Att bemästra vardagens aktiviteter och livets utmaningar stärker den mentala hälsan, men kräver inlärningsförmåga (Learn). Ramar med högt lekvärde (Lekvärde), skapar ett utrymme där barn kan engagera sig i olika former av lek och genom detta lära sig väsentliga färdigheter som stödjer dem under hela livet.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.