Tillbaka

Riskhantering

Riskhantering är avgörande och utvecklas genom riskfyllt spel. Ett högt lekvärde (Play Value) ger barn en ram där riskfylld lek ingår som en av många former av lek

Riskhanteringen stärks av ramverk med högt spelvärde (Play Value)

Riskhantering är en förebyggande färdighet som hjälper barnet att hantera riskfyllda situationer under hela livet. Behärskning utvecklas genom riskfylld lek (Lek) i barndomen och barnets ramar bör därför göra lekformen tillgänglig. Ramar med högt spelvärde (Play Value) skapar en grund för spelflöde med många olika spelformer. UNIQA fokuserar på det faktum att riskfyllt spel är en av dem.

Det riskfyllda benets betydelse för riskhantering

Den riskfyllda leken är lek där barnen testar sina egna gränser och avvärjer risker. Barn söker sig naturligtvis till den här typen av lek, som kan bestå av flera olika komponenter

  • Lek med höjder
  • Spela i hög hastighet
  • Lek med verktyg
  • Spela nära riskfyllda föremål som vatten eller ett hål
  • Spela med risken att gå vilse
  • Spela där vilt ramlar vilt

Förstå gränser

Spänningen barn får i den riskfyllda leken är i fokus i barnets mentala och motoriska utveckling. Den riskfyllda leken hjälper barnen att förstå sina gränser och kompetenser i förhållande till de miljöutmaningar de ställs inför. Det är därför mycket viktigt för barnens gränser och riskhantering i framtiden.

Ramverkets betydelse för riskhantering

Det höga spelvärdet lämpar sig för många former av spel. För att riskhanteringen ska stödjas på bästa möjliga sätt är det av stor vikt att riskspelet är ett av dessa. Det kräver en hårfin balans mellan risk och säkerhet, vilket vi på UNIQA är medvetna om.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.