Tillbaka

Att hänga

Det är roligt att röra sig i höjder med hjälp av armarna. Kroppen används på nya sätt och förståelsen för de egna rörelsemönster utmanas. Verktyg där barn motiveras att hänga i famnen, ger barn nya sätt att röra sig och utmanar deras förståelse för rymd och riktning. Genom att röra sig hängande i armarna stärks kroppens muskler, öga-hand-koordination och kognitiva egenskaper. Dessutom ökas kroppskänslan genom stimulering av kroppens tre primära sinnen. Lekplatser med redskap som inbjuder till häng har ofta ett högt lekvärde (Play Value), då det går att använda olika former av lek (Play).

Högt spelvärde

En lekplats med högt lekvärde (Lekvärde) ger barn möjlighet att komma in i lekflöde, där olika lekfunktioner naturligt ingår. Klätterställning, rep, stegar/ribbor, lektorn, trapets, hink- och armstödsställning, samt hinderbanor lämpar sig för sociala (Sociala) och riskfyllda lekar (Leka). Med fötterna hängande över marken kommer barnet att behöva bedöma och hantera höjder. Det stimulerar riskhantering, problemlösning och planering och kan positivt påverka barnets självkänsla när en så svår aktivitet bemästras.

Sensorisk stimulering

När man hänger i armarna stimuleras alla tre primära sinnena (det vestibulära, proprioceptiva och taktila). Den stödjer kroppskänslan och sensorisk integration, samtidigt som den har en jordande effekt. Utöver detta stimuleras synsinnet som ingår i öga-hand-koordinationens omfattande samspel mellan sinnen, rörelse och muskelsammandragningar.

Fysisk hälsa

Hängning är en lekfunktion som stödjer kroppens fysiska förmåga och hälsa. Både fin- och grovmotorisk utveckling stöds när man hänger i armarna. Finmotoriken utvecklas genom stärkta grepp, och grovmotoriken stöds genom större rörelser som vändningar och hopp. Armgång ställer krav på koordination av armrörelser, grepp, balans och öga-handkoordination och tränar samtidigt både kondition och muskelstyrka.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.