Tillbaka

Att halka

Att glida går aldrig ur mode och är en av de mest populära aktiviteterna på en lekplats. Det är en lekfunktion som stimulerar sensorisk motorik, social kompetens (Social) och riskhantering som är tre moment som stärker självständigt och meningsfullt aktivitetsdeltagande. Lekfunktionen kan enkelt utvecklas så att den förblir spännande för barnet. Det kan göras genom att involvera olika rutschbanor, som spiralrutschbanor och tunnelrutschbanor, eller genom att barnet varierar sitt sätt att glida.

Glidmöjligheter ökar spelvärdet

Glidstänger, hala backar och rutschbanor, bjud in att glida som en del av spelet (Spela). När ramar inbjuder till olika lekfunktioner och variation av dessa stärks lekvärdet liksom utvecklings- och inkluderingspotentialen. Utvecklings- och inkluderingspotentialen beror bl.a av design av lekredskap. Spiralrutschbanor och tunnelrutschbanor ökar t.ex. riskhantering, medan dubbla diabilder kan göra det lättare att glida med en vårdgivare.

Glidning tränar barns riskhantering

Riskhantering hjälper barn att navigera i riskfyllda situationer. Det är bl.a. genom riskfyllda lekar som barn lär sig att lyssna på sina egna gränser, att problemfritt och att bedöma risker. Dessutom utvecklas barns självständighet och självförtroende när de klarar av att hantera en riskfylld situation. Höjd, hastighet och den släta ytan är spännande inslag i lekfunktionen som tränar riskhantering.

Glidmöjligheter ökar spelvärdet

Glidstänger, hala backar och rutschbanor, inbjuder dig att glida som en del av spelet (Spela). När ramar inbjuder till olika lekfunktioner och variation av dessa stärks lekvärdet liksom utvecklings- och inkluderingspotentialen. Utvecklings- och inkluderingspotentialen beror bland annat på lekredskapens utformning. Spiralrutschbanor och tunnelrutschbanor ökar t.ex. riskhantering, medan dubbla diabilder kan göra det lättare att glida med en vårdgivare.

Glidning tränar barns riskhantering

Riskhantering hjälper barn att navigera i riskfyllda situationer. Det är bl.a. genom riskfyllda lekar som barn lär sig att lyssna på sina egna gränser, att problemfritt och att bedöma risker. Dessutom utvecklas barns självständighet och självförtroende när de klarar av att hantera en riskfylld situation. Höjd, hastighet och den släta ytan är spännande inslag i lekfunktionen som tränar riskhantering.

Barns utveckling stöds av glidning

Glidning är en sensomotorisk lekfunktion som kan stärka barns kroppsuppfattning och kontroll. Vid glidning utmanas balansförmågan, vilket stödjer den sensomotoriska utvecklingen, där bl.a. balanssinnet (det vestibulära) och muskelsinnet (det proprioceptiva) måste samverka med musklerna för att kontrollera rörelserna och hålla balansen. På spiralrutschbanor förstärks den vestibulära stimuleringen, vilket för vissa barn är överstimulerande, medan det för andra är roligt och givande. För att stärka ramverkets Lekvärde och inkludering av olika behov kan det därför bli aktuellt att ha flera typer av rutschkanor tillgängliga.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.