Tillbaka

Att söka skydd

Att söka skydd går hand i hand med vilans lekfunktion och är liksom rörelse och vila en väsentlig del av en hälsosam vardag med utrymme och överskott för deltagande i meningsfulla aktiviteter. Behovet av att söka skydd är ett behov alla barn upplever och kan uppstå av många anledningar. Även om behovet är relevant för alla barn, lyssnas, erkänns eller ingår det inte alltid i ramar med lek, lärande, sociala interaktioner (socialt) och rörelse (Move).

Att söka skydd

Att söka skydd går hand i hand med vilans lekfunktion och är liksom rörelse och vila en väsentlig del av en hälsosam vardag med utrymme och överskott för deltagande i meningsfulla aktiviteter. Behovet av att söka skydd är ett behov alla barn upplever och kan uppstå av många anledningar. Även om behovet är relevant för alla barn så lyssnas det inte alltid på, erkänns eller ingår i ramar med lek, lärande, sociala interaktioner (socialt) och rörelse (Move).

Tydliga möjligheter att söka skydd, inse barns behov av att samlas

Det är viktigt att barn upplever att det är okej att de drar sig undan den vilda leken och sociala aktiviteterna. Barnvänliga ramar som tydligt visar var barn kan söka skydd inser deras behov av just det. Den uppmanar barn att känna efter och söka det de behöver, att balansera nervsystemet, stärka kroppskänslan och må bra.

Att söka skydd kan minska risken för utanförskap och överstimulering

Ramar som inbjuder till att söka skydd ger barn en naturlig form av avskärmning i en uppskattande miljö där de inte nödvändigtvis hamnar utanför samhället. Det kan verka inkluderande för barn som behöver extra tid för sig själva, behöver lugnt bearbeta sensoriska stimuli eller behöver observera leken på avstånd innan de deltar.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.