Tillbaka

Taktil stimulering

Barn älskar att utforska genom beröring, och det gör ofta leken roligare när olika former av taktil stimulans ingår. Taktil stimulering avser stimulering av känseln (taktil känsla) och har stor betydelse för utvecklingen av hjärnan och människans förståelse av kroppen i samspel med omvärlden. Stimulering av det taktila sinnet kan främja kroppsligt lugn och används ofta som ett terapeutiskt medel. Dessutom är stimulering viktig för moment som är centrala för rörelse (Move), lärande (Learn), lek (Lek) och sociala (Sociala) interaktioner.

Naturlig involvering av taktil stimulering

Taktil stimulering är en lekfunktion som ofta ingår naturligt i leken. Varje gång barn känner texturer och temperaturer stimuleras det taktila sinnet. Även om taktil stimulering har stor betydelse för barns utveckling, varierar den taktila toleransen och upplevelsen av stimuleringen med varje individ. Det är därför viktigt att ha många former av taktil stimulering tillgängliga. Block, bollar, spelpaneler, naturmaterial, interaktiva spel, sensoriska verktyg, sandlådor, bollbad och vattenområden är populära verktyg som alla stimulerar taktila sinnet.

Taktil stimulans främjar barns utveckling och välbefinnande

När det taktila sinnet stimuleras i lek kan det öppna upp en utforskande nyfikenhet som främjar sensomotorisk utveckling och kognitiva komponenter som koncentration och observationsförmåga. Behaglig stimulering av taktila sinnet främjar också välbefinnande och lugn och spelar en viktig roll för barns välbefinnande och kroppskänsla.

Taktil stimulering är viktig för deltagande i meningsfulla aktiviteter

Ju mer barn är i kontakt med olika former av taktil stimulering, desto bättre blir deras sensoriska bearbetning och sensoriska diskriminering. Det är bl.a. viktigt i undervisningssammanhang där barn ska bearbeta och integrera multisensorisk information samtidigt som de håller i pennan, klipper med sax, använder tekniska inlärningsverktyg, fokuserar och umgås.

Taktil stimulering som ett terapeutiskt medel

Taktil stimulering är en lekfunktion som ofta används som ett terapeutiskt medel. Djupa taktila stimuli, har en lugnande effekt och kan stärka barns kroppskänsla, vilket främjar ett inre lugn. För att ha ett nervsystem i balans söker barn sensoriska stimuli efter sina individuella behov. När varierad taktil stimulans erbjuds som en naturlig del av vardagen kan det hjälpa barn att möta sina sensoriska behov och stödja utvecklingen.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.