Tillbaka

Auditiva stimulantia

Roliga verktyg med ljudstimulering ger liv till lekområdena. De är populära bland barn, stärker lekvärdet (Lekvärde) och uppmuntrar socialt deltagande (Socialt). Förutom att ljudstimulering kan vara roligt och inkluderande är det väsentligt för barnets utveckling och vara i världen.

Lek och hörselstimulering

På en lekplats är verktyg som använder ljudeffekter en källa till studier, sensorisk integrationsträning och social interaktion. Hörselsinnet aktiveras av högtempomusik eller annat fartfyllt ljud. Lugn musik eller ljud i lugn takt kan å andra sidan vara lugnande. När barn leker är det ofta multisensorisk stimulering, där hörselstimuli måste integreras med andra former av sensorisk stimulering. När ljud upplevs i samband med annan stimulering tränas en komplicerad sensorisk integrationsprocess som stödjer barnets vara i världen hela livet, och bildar meningen med ljudet vi hör.

Utveckling av hörselsinnet (hörsel)

Hörselsinnet har till uppgift att känna igen, förstå och lära sig språklig kommunikation och ge besked om omgivningen. Sinnescellerna sitter i innerörat, och stimuleras av ljudvågor, som upptäcks av vibrationer i små ben och vätskefyllda valvgångar, varefter impulser skickas till hjärnan, och integreras med andra sinnesintryck och motoriska meddelanden. . Utvecklingen och integrationen av hörsinne börjar redan i fosterstadiet, där fostret kan höra moderns röst och hjärtslag. Från en tidig ålder kan barn reagera på ljud och behöver miljöer med varierande hörselstimulering för att väcka sina sinnen. Varierande auditiv stimulering främjar processen för sensorisk integration, den språkliga, sociala, sensorisk-motoriska och musikaliska utvecklingen.

Språkets nyanser

Att spela verktyg med ljud, möjliggör utforskning av auditiva komponenter i en multisensorisk miljö, där den sensoriska integrativa processen tränas. Detta innebär bl.a. utbildning i sund diskriminering som är relevant för vår förmåga att tala och förstå språk. Förfining av ljud, och deras nyanser, är en mycket intrikat del av processen som ger oss förmågan att sätta vissa ljud i meningsfulla stavelser och ord.

Auditiva stimuli kan stödja sensorimotorisk utveckling

Hörselstimuli med rytm uppmanar till rörelse (Move) av kroppen i takt med rytmen, vilket stöder den sensomotoriska utvecklingen. Detsamma gäller för interaktiva spel med ljud som talar om var och när man ska trycka på olika sensorer för att slutföra spelet. De interaktiva spelen kräver att man kan urskilja och identifiera ljud och röra sig (flytta) snabbt mot dem. Det behöver dock inte finnas interaktiva spel för att sensorisk motorik ska utvecklas. När t.ex. måste hålla fast vid musikinstrument som när man slår slagverk, det krävs motorisk planering, starkt grepp och öga-hand-koordination för att träffa rätt plats vid rätt tidpunkt.

Musikspel (Spela)

Instrument inbjuder barn att utvecklas musikaliskt. Den lär dem att identifiera, komma ihåg och upprepa ljud, vilket stärker kreativiteten och kognitiva komponenter. När barn spelar instrument kan de komma in i ett lekfullt flöde, där de utforskar de många nyanserna av ljud och rytmer och genom detta få sensorisk stimulering av de olika tonerna.

Auditiva stimuli och sociala interaktioner (Sociala) över utveckling

Områden med hörselstimuli kan inbjuda till utforskande av ljud och ett samarbete kring utvecklingen av dessa. De kan fungera som mötesplatser där barn kan vara en del av sociala gemenskaper (Sociala) över ålder och utvecklingsnivå. Det kan t.ex. vara i att samarbeta för att slutföra ett interaktivt spel eller genom att utforska världen av musikinstrument.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe