Tillbaka

Att gömma

Barn älskar att gömma sig. När en lekplats har faciliteter som små skrymslen, grottor, lekstugor, multifunktionella redskap och tält ökar det lekvärdet genom att barnen får möjlighet att gömma sig. Det ger både utrymme för en tyst inhägnad och vildare gömslekar med fart, spänning och rörelse (Move). När barn deltar i gömslekar kan det stärka den kognitiva, sensomotoriska och sociala (sociala) utvecklingen samt riskhantering.

Sensorimotorisk utveckling

I hemliga lekar är barn fysiskt aktiva, samtidigt som deras sinnen skärps. De springer över ojämn terräng, klättrar på höjder eller kryper in i små skrymslen där de måste knäböja och ducka huvudet för att få kroppen att passa. Här sitter de stilla och försöker ana var barnet som ska hitta dem befinner sig. Det ställs krav på sinnessystemet att bearbeta och integrera ett hav av sensoriska stimuli, samtidigt som musklerna ska se till att barnet inte tappar balansen när det sitter i besvärliga ställningar eller ser sig omkring. Det stöder barnets sensomotoriska utveckling och kroppskänsla.

Riskhantering

Riskhantering utvecklas genom riskfylld lek och är väsentlig för barnets utveckling och livsdeltagande. Dold lek fungerar som en riskabel lek, där barn testar gränser i miljöer med snabba rörelser (Move) och spänningselement. Det är t.ex. när barnen snabbt måste hitta ett gömställe, klättra uppför backen för att gömma sig eller få en överblick, eller när de måste hantera spänningen i att gömma sig.

Kognitiv utveckling

När barnet deltar i det dolda spelet kan det stödja den kognitiva utvecklingen. Leken kräver att barnet bildar sig en överblick och får en känsla av tid, rum och riktning, fokuserar på problemlösning, räknar, koncentrerar sig, tänker rationellt och strategiskt och kommer ihåg. Dessutom lär sig små barn att även om man inte kan se något eller någon så betyder det inte att de inte är där.

Social utveckling (social)

Gemmeleg är ett spel (Play) med sociala (sociala) spelregler. Spelreglerna lär barn att följa sociala regler (Social) och förstå vikten av att leka (Leka) tillsammans på ett bra sätt med respekt för varandra och spelet. I leken kan naturligtvis konflikter uppstå som barnen måste lära sig att lära sig. Det stärker förmågan att lösa konflikter och att återförenas i leken.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.