Tillbaka

Att gunga

Gungor är ett klassiskt och mycket populärt verktyg på lekplatser, där barn älskar att gunga snabbt, långsamt och vända sig om. Det är en rolig aktivitet som är bra för både barn och vuxna då den tränar upp den sensoriska motoriken och ger sensorisk näring till hjärnan. Dessutom används ofta gungor som en del av sensorisk integrationsträning för barn med särskilda behov.

Gungors lekvärden

Swinging fungerar både som ett socialt och ett riskfyllt spel (Play). När barnet utmanar sig själv på gungan ger det ett spänningsmoment som kan utveckla barnets riskhantering och känsla för sina egna gränser. Den sociala leken uppstår när barn använder gungan tillsammans. Barnen lär sig (Lär) här sociala spelregler som är centrala för social utveckling. Det händer bl.a. när de behöver korrigera varandra i hur högt eller snabbt de svingar, måste lista ut svängskift eller hur de kan sitta mer på gungan och koordinera sina rörelser.

Sensorimotorisk utveckling

Gungande rörelser ger vestibulär, proprioceptiv, taktil och visuell stimulans, som ger näring till hjärnan och stödjer en positiv utveckling. Barn utvecklar sensorimotoriska när gungan ska flyttas, då det här finns behov av att fin- och grovmotoriska muskelgrupper involveras i ett komplicerat samarbete med information från sinnessystemet.

Gungor för barn med särskilda behov

En sänggunga kan ge barn med nedsatt postural kontroll förmågan att gunga och ta emot viktiga sensoriska stimuli. Lugna och linjära gungande rörelser kan vara lugnande för barn med autism. När gungan har en omslutande egenskap tillkommer en jordningseffekt, vilket gör att barn med en tendens till vestibulär överstimulering kan svänga.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.