Tillbaka

Att klättra

Klättring stärker den fysiska hälsan och stödjer en positiv utveckling. När du klättrar använder du utrymmet på nya sätt och bryter det vanliga rörelsemönstret. Det är en rolig och utmanande lekfunktion som utvecklar både kroppsmedvetenhet, fysisk hälsa, problemlösning, sensorisk motorik och sociala färdigheter. Det ökar värdet på leken (Play Value) när de inkluderar verktyg som motiverar barn att utmana rörelsemönstret både horisontellt och vertikalt.

Lekvärde

När ramar har ett högt spelvärde (Play Value) summerar de till ett flöde där många olika spelfunktioner ingår. Klätterväggar, stegar, nät, pyramider och klätterställningar är alla verktyg som ökar Lekvärdet genom att låta barn ta med klättring i Leken (Leken). Klättring lär barn att orientera sig i riskfyllda situationer och att utmana sig själva på nya sätt, vilket kan stödja riskhantering och självständighet.

Kognitiva och sociala färdigheter

Klättring kan stärka både kognitiva och sociala färdigheter. Genom klättring ökar barn sin förståelse för rymd och riktning. De hamnar i nya och utmanande situationer där problemlösning, planering och koncentration måste användas för att bemästra situationen. I klättring används korsrörelser vilket förbättrar inlärningsförmågan. Korsrörelse stärker samarbetet mellan de två hjärnhalvorna, vilket är viktigt när man lär sig läsa och skriva. Klättring utvecklar barns sociala färdigheter (Social) när flera barn använder samma redskap och hjälper varandra att klättra. Det stärker samarbetet och förtroendet, som är element som är relevanta för sociala interaktioner (Social) genom hela livet.

Sensorisk motorik och fysisk aktivitet

Vid klättring stimuleras synsinnet och alla tre primära sinnena (det vestibulära, proprioceptiva och taktila). Stimulering av de tre primära sinnena stärker kroppskänslan. Dessutom tränar den upp den sensoriska integrationen som är relevant för oss att använda kroppen på ett lämpligt sätt. Genom klättring får du stärkta sensomotoriska färdigheter som t.ex. öga-hand-koordinationens omfattande samspel mellan sinnen, rörelse och muskelsammandragningar. Även balansförmåga, helkroppsmuskelstyrka och hjärt-kärlsystemet gynnas av klättring, varför klättring stödjer den fysiska hälsan. Den grovmotoriska och finmotoriska utvecklingen stöds också av att händernas grepp ska vara starka och precisa, samtidigt som större rörelse används i t.ex. gunga och hoppa.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.