Tillbaka

Att komma över

Att ta sig över verktyg och hinder är en rolig och spännande lekfunktion där barns normala rörelsemönster utmanas. Lekfunktionen kan öka barns riskhantering, självförtroende, problemlösning, planering och sensorisk motorik, vilket är moment med betydelse för barns deltagande i sociala interaktioner (Sociala) och aktiviteter inom lek (Lek), rörelse (Rörelse) och lärande. (Lära sig).

Verktyg som utmanar rörelsemönstret stärker utvecklingen

Verktyg där barn måste bryta det normala rörelsemönstret för att komma över ökar lekens utvecklingspotential. Balansspår, hinderbanor, hängbroar, hängtunnlar, klätterväggar och linbanor inbjuder barn att röra sig över områden, verktyg och hinder. Det utmanar barns normala rörelsemönster, vilket kan stärka utvecklingen.

Lekfunktionen stimulerar fysiska, sensomotoriska och kognitiva egenskaper

När barn ska ta sig över hinder, hål eller ojämna ytor stimuleras de både fysiskt, sensomotoriskt och kognitivt. Lekfunktionen ställer krav på problemlösning och koncentration samtidigt som man tränar balansförmåga, finmotoriskt grepp, öga-hand-koordination, muskelstyrka, samt samarbetet mellan de två hjärnhalvorna.

Riskhanteringen stärks genom riskfyllt spel

I spel där barn måste ta sig över hinder, hål eller ojämna ytor uppstår en riskfylld lek fylld av spänning och nya utmaningar. Den tränar barns riskhantering, vilket är en viktig färdighet för att hantera riskfyllda situationer under hela livet. Likaså kommer spänningen och behärskningen av en riskabel lek att lära barnet om sina egna gränser och stärka dess självförtroende och självkänsla.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.