Tillbaka

Rollspel

Rollspel är en universell lekfunktion som barn över hela världen använder. Lekfunktionen är viktig för barnets utveckling, då bl.a. barnets intellektuella, språkliga och sociala (sociala) färdigheter främjas i leken. Rollspel ses ofta i samband med rollspel, där barn tar på sig roller som de antingen härmar från verkligheten, eller till och med använder sin fantasi för att skapa.

Fysiska ramar som stödjer rollspel

Det finns många olika typer av rollspel, och det är bara fantasin som sätter gränserna för spelets prestanda. Arbetsfunktioner, mataffär, pappa/mamma/barn, fantasiscenarier och verkliga händelser är bara några exempel på rollspel som barn ägnar sig åt. Många olika verktyg uppmuntrar barn att ta med rollspel i spelet. Lekbutiker, hus, slott, kök, kostymer och temalekplatser uppmuntrar tydligt barn att ta med rollspel, men lekredskap med en mer flexibel struktur fungerar också, eftersom det bara är fantasin som sätter gränserna.

Rollspel stödjer social och kognitiv utveckling

Rollspel är en social och kognitiv aktivitet. De sociala och kognitiva kompetenserna tränas när barnen tillsammans ska utveckla berättelser, komma överens om spelregler och känna empati för rollernas verklighet. Här finns ett behov av att barnen ska kunna kompromissa och inkludera sina olika förståelser av vardagliga interaktioner eller superhjältarnas egenskaper. Den utvecklar barns konflikthantering, problemlösning, empati och samarbete och lär dem att navigera i sociala regler.

I rollspel, Lär dig språk och kommunikationsförmåga

Den språkliga utvecklingen är en transaktionsprocess som äger rum mellan barnet och den sociala (Sociala), kulturella och fysiska ramen. Leken är barns primära aktivitet och i fokus för en sund utveckling. I rollspel utvecklas sociala interaktioner (Social) med rörelse (Move) och kommunikation som utvecklar barnens språkliga och kommunikativa förmåga.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe