Tillbaka

Att snurra runt

Spänning och snabbhet är delar av riskabelt spel som uppstår naturligt när man snurrar runt. Att snurra runt är en lekfunktion som stimulerar många olika sinnen och tränar det sensomotoriska samarbetet. God sensorisk motorik stärker deltagandet i meningsfulla aktiviteter; Bland annat, lek, lärande, social interaktion (social) och rörelse (Move).

Spelvärdet förhöjs av snurr

Ramverkets Spelvärde förstärks när det är möjligt att inkludera olika lekfunktioner. Karuseller, snurror, snurror och skivspelare är alla verktyg som inbjuder dig att snurra runt. Utformningen av verktyget sätter ramarna för både inkludering och utvecklingsfaktorer. Till exempel kan en karusell utan ryggstöd stärka kroppens muskelstyrka och balansförmåga, medan en karusell med ryggstöd kan stärka inkluderingen av flera olika behov och samtidigt stimulera balanssinnet.

Spinning stärker den sensoriska motoriken

När barn snurrar runt stärks det sensomotoriska samarbetet som är relevant för deltagande i lärande, rörelse, sociala och lekaktiviteter. Swirls ger massiv sensorisk stimulering av bl.a. balanssinnet (det vestibulära), muskelsinnet (det proprioceptiva), synsinnet (det visuella) och känselsinnet (det taktila). När du snurrar tränar du muskelstyrka, starka grepp, koordination, och viljestyrda rörelser som är anpassade efter de sinnesstimuli kroppen får.

Viktiga färdigheter kan stödjas av spinning

Lek (Lek) som inkluderar snurr kan stödja barns sociala, kommunikativa och kognitiva färdigheter. Ofta kräver det samarbete att använda en karusell. Här finns ett behov av att barnen anpassar sin hastighet, kommunicerar behov, följer svängbyten och sociala regler. Det innebär en risk för konflikter, där barnet lär sig (lära) viktiga färdigheter i konflikthantering och empati. Dessutom stärks kopplingen mellan de två hjärnhalvorna, förståelsen för sambandet mellan snabbhet, styrka och riktning samt färdigheter i beslutsfattande och uppmärksamhet.

Ett högspänningselement ökar riskhanteringen

När barn snurrar runt snabbt ägnar de sig åt riskfylld lek som hjälper dem att känna sina egna gränser och hantera spänningen, den enorma sensoriska inmatningen och den höga hastigheten. Den tränar riskhantering, vilket är en viktig färdighet som stödjer hanteringen av riskfyllda situationer under hela livet. Dessutom stärks självständigheten när barnet hanterar en riskfylld situation utifrån sina egna behov och bedömningar.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.