Tillbaka

Socialisering

När barn leker tillsammans ingår socialisering som en lekfunktion. Parker, lekplatser, daghem, dagis och skolgårdar är ramar som inbjuder till socialisering med både barn och vuxna. Det ger möjlighet att naturligt bilda vänskap, observera interaktioner och uppleva andra typer av beteenden och perspektiv. Socialisering hjälper barn att utveckla sociala (sociala) och kognitiva färdigheter som är viktiga för deltagande i aktiviteter under hela livet.

Rammer med høj legeværdi (Play Value) indbyder til sociale lege

Et miljø med høj legeværdi (Play Value) kan understøtte børns sociale (Social) færdigheder og kompetencer ved at indbyde til forskellige sociale (Social) legeformer. Når der er områder, hvor børn kan samles om aktiviteter, vil det naturligt skabe rammer, der inviterer børn til at indgå i sociale interaktioner (Social). Alt fra borde-bænkesæt og huler til sanseområder, udkigsposter, gynger, vipper, karusseller, spil og legehuse, indbyder naturligt børn til at socialisere.

Barns sociala utveckling främjas genom lek

Det är viktigt att den pedagogiska lärmiljön stödjer sociala lekmöjligheter. Den förstärkta pedagogiska läroplanen beskriver läroplanstemat Samhällsutveckling, som bl.a. betonar att barns sociala (sociala) utveckling och lärande (Learn) främjas i leken. I leken med socialisering kan barn lära sig att göra kompromisser, navigera i sociala regler och lösa konflikter. Samtidigt utvecklas spelet i ett samspel där det finns behov av en ständig försoning mellan barnen. De sociala färdigheter som barn utvecklar är relevanta i både lek- och lärmiljöer, och fortsätter att vara relevanta hela livet.

Musikspel (Spela)

Instrument inbjuder barn att utvecklas musikaliskt. Den lär dem att identifiera, komma ihåg och upprepa ljud, vilket stärker kreativiteten och kognitiva komponenter. När barn spelar instrument kan de komma i ett lekfullt flöde, där de utforskar de många nyanserna av ljud och rytmer, och genom detta få sensorisk stimulering av de olika tonerna.

Auditiva stimuli och sociala interaktioner (Sociala) över utveckling

Områden med hörselstimuli kan inbjuda till utforskande av ljud och ett samarbete kring utvecklingen av dessa. De kan fungera som mötesplatser där barn kan vara en del av sociala gemenskaper (sociala) över ålder och utvecklingsnivåer. Det kan t.ex. vara i att samarbeta för att slutföra ett interaktivt spel eller genom att utforska världen av musikinstrument.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.