Tillbaka

Kognition

Kognition är en lekfunktion som ingår i många olika former av lek. När man skaffar sig ny kunskap, löser uppgifter, engagerar sig i sociala interaktioner och fysisk träning används ett antal kognitiva processer. På en lekplats handlar det om t.ex. att identifiera och tänka på relevanta åtgärder som möjliggör deltagande i spelet (Spela). Att tänka hjälper barns självständighet och självförtroende genom ökad självkännedom. Kognition ingår alltså i både spel med lärande (Learn), rörelse (Move) och sociala interaktioner (Social), och stärker bl.a. barns självständighet och självkännedom.

Ett stort utbud av lekredskap inkluderar kognition

Många olika lekverktyg inbjuder till att inkludera kognition som en lekfunktion. Spelpaneler inbjuder till eftertänksam lek med igenkänning, perception, minne, såväl som kritiskt och logiskt tänkande. Hinderbanor sätter ramarna för barnet där analys av miljö och riskfaktorer är centrala. Utöver dessa är interaktiva verktyg, byggverktyg, labyrinter, världskartor, pussel, samt verktyg med siffror, alfabet och ord kognitivt stimulerande. Lekredskap som stödjer utvecklingen av kognitiva färdigheter främjar barns inlärningsförmåga.

Kognition och rörelse (Move) går hand i hand

När barn rör på sig är kognition en nyckelfaktor. Rörelse ger kroppen stimuli att hantera och agera på. När t.ex. spelar fotboll behövs ett samarbete mellan sensorisk input, kognitiva funktioner och motorisk respons för att sparka till bollen. Kognitiva färdigheter som problemlösning, förståelse för orsak-verkan och rymdriktning, koncentration och minne är nyckelelement här.

Kognition är en del av sociala (Spela) spel (Spela)

Kognition är en lekfunktion som naturligt ingår i sociala spel (Social). När barn behöver förstå och följa sociala regler, förstå konsekvenser och engagera sig i samtal, samt fantasifulla och kreativa interaktioner, är kognition naturligt involverad i leken. Dessutom får barn i social lek möjlighet att reflektera över och uttrycka sina egna och andras attityder och behov samtidigt som de introducerar nya problemlösningsstrategier och sätt att hantera dem.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.