Tillbaka

Att vila

Precis som träning och fysisk aktivitet är viktigt i barns liv är vila också en väsentlig del av en hälsosam vardag. Genom att vila kan barnet återhämta sig från sina ansträngningar och förbättra sin koncentration innan det börjar leka (Leka) igen. Vila ger utrymme för barnen att lugna ner sig, stärka sina energinivåer och lugnt planera sin nästa aktivitet.

Rastplatser kompletterar den vilda leken (Leka)

Ramar med utrymme att vila, kompletterar lekplatsens vilda scen riktigt bra. Det är viktigt att barn upplever att det är okej, de drar sig undan den vilda leken (Lek), och att det finns tydliga platser där de kan göra detta. Det kan hjälpa dem att lyssna efter och svara på sina egna behov, och ge dem möjlighet att ladda om och smälta upplevelser. Rastplatser kan också fungera som en utkiksplats där barn kan observera leken (Lek) innan de deltar, eftersom det kan minska osäkerhet och sensorisk överstimulering. En viloplats kan t.ex. bestå av en grön oas, hängmattor, grottor, bänkar, lekstugor, matplatser eller en sensorisk trädgård.

Vila och hälsa

När fysiska miljöer innehåller utrymme för vila ger det barn utrymme att stanna upp och känna efter vilken aktivitet de nu behöver, och att låta kroppen vila efter det stresstillstånd som naturligt uppstår i vilda lekar (Lek). Rastplatser kan stärka den mentala hälsan, koncentrationen samt kropps- och behovssinne och visa barn att det är okej att de drar sig undan.

Social interaktion (social)

När det finns plats att vila på en lekplats ger det barn möjlighet att ta en paus utan att helt lämna samhället. De kan observera den pågående leken (Play) och delta i lugna lekar och samtal. Rastplatser skapar utrymme för närvaro, där man i samtal kan sätta ord på upplevelser och känslor som uppstått i leken, samt stärka den emotionella och språkliga utvecklingen.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.