Tillbaka

Visuell stimulering

Barnvänliga ramar med färger, former och rörelse gör spelet roligt, utvecklande och spännande. Synstimulering är stimulering av synsinnet (synsinnet) och en rolig lekfunktion som väcker barns nyfikenhet och främjar utveckling. Genom visuell stimulans tränas viktiga egenskaper som stödjer barns deltagande i rörelse (Move), lek (Lek) och lärande (Learn).

Visuellt stimulerande lekredskap gör leken rolig
och spännande

Lekutrustning designad med ljus, kontraster, mönster, former, avstånd, optiska illusioner och färger är visuellt stimulerande och gör spelet roligt och spännande. Speglar, färgglada rutschbanor, temalekplatser, mönstrade droppspel, figurer, interaktiva spel, kikare, torn och hinkfönster är exempel på visuellt stimulerande verktyg som gläder både unga och gamla.

Visuell stimulering tränar synförståelse

Visuell förståelse handlar om att förstå vad ögat ser, och är viktigt för t.ex. inlärning. I spel där barn stimuleras visuellt, bearbetar hjärnan bearbetningen av visuella stimuli, inklusive visuell perception. Visuell perception beskriver tolkningen av det som ses, och är viktig för förståelsen av färger, storlekar, former och andra synintryck.

Visuell stimulering främjar den sensomotoriska interaktionen

Visuell stimulering ger viktig sensorisk information om vår omgivning. Denna sensoriska information måste bearbetas och en lämplig motorisk respons måste initieras. Sensorimotoriskt samarbete som involverar synsinnet är t.ex. öga-hand-koordination. Ögon-handkoordination är en avancerad interaktion som är viktig för deltagande i t.ex. lek och lärande.

Visuellt stimulerande lek främjar deltagande i meningsfulla aktiviteter

Lärsituationer (Lek), Lek (Lek) och Rörelse (Rörelse) stärks genom egenskaper och färdigheter som visuell stimulans bidrar till. Ögonrörelser, syn, ögon-hand-koordination, rums- och riktningsuppfattning, fokusering, visualisering, perifert seende, visuell koncentration, visuellt minne och visuell uppmärksamhet är väsentliga egenskaper och färdigheter som alla kan främjas genom visuellt stimulerande lek.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.