Tillbaka

Gräsmattor som fallunderlag för lekplatser

Det är många som föredrar gräs som fallunderlag eftersom det är naturens eget material och ger en fin, grön "matta" under redskapen. Rent estetiskt är det svårt att argumentera emot, men man måste vara medveten om att gräs också blir väldigt slitet i områden där det är riktigt intensiv trafik. Denna utmaning kan mötas med gräsförstärkningsmattor genom vilka gräset kan växa. De skyddar gräset så att det inte slits bort helt. Föredrar du gräs så ger vi dig gärna råd.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna